OZNAM RIADITEĽA SŠUP

Milí rodičia a žiaci našej školy! Blíži sa začiatok školského roka 2020/2021. Určite máte veľa otázok nielen ohľadom štúdia, ale najmä v súvislosti so šírením koronavírusu a pripravenosti škôl na …

OZNAM – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Vážení študenti!  Venujte prosím pozornosť nasledovným termínom a informáciám. Dňa 22.6.2020 sa ukončuje dištančné vzdelávania. Dňa 24.6.2020 sa uskutoční klasifikačná porada za II. polrok šk. roku 2019/2020 a dňa 30.6.2020 od …

2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zverejňuje škola počet nenaplnených miesť pre I. ročník v školskom roku 2020/2021.Voľné miesta sú nasledovné: 8604M grafický dizajn – 2 miesta a 8606M …

KLAUZÚRNE PRÁCE

Milí študenti, oznamujeme Vám, že tento školský rok 2019/2020 sa klauzúrne práce budú konať DIŠTANČNE v dňoch 8. – 12.6.2020. Odborní garanti jednotlivých študijných odborov budú bližšie kontaktovať žiakov mailom. Priame …

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 26.5.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Dnes zasadala na našej škole prijímacia komisia a vyhodnotila talentové skúšky pre  školský rok 2020/2021. Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod …

INFORMÁCIE – MATURITA 2020

Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a …

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! kliknutím na tento odkaz si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacích skúškach a upravené kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 /files/1588785343_Oznam-Informacie-o-prijimacich-skuskach.docx

VYHODNOTENIE TUK 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete pozrieť vyhlásenie výsledkov celoslovenskej výtvarnej súťaže talent-umenie-kumšt 2020. https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/2366243857001866/

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2020

V školskom roku 2019/2020 sa na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch bude záverečná skúška v odbore Zlatník-klenotník vykonávať administratívne. Čo to teda znamená? Záverečná skúška sa neuskutoční tak, ako …

MATURITA 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! V školskom roku 2019/2020 sa na školách umeleckého priemyslu interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude vykonávať administratívne. Čo to …

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Talentové skúšky v termíne 22. 4. 2020 sa neuskutočnia. Nový termín a spôsob talentovej skúšky bude priebežne doplnený. Skúšky sa konať určite budú len čakáme na …

AKTUÁLNY OZNAM RIADITEĽA SŠUP

Vážení rodičia, milí žiaci, v priloženom súbore si môžete prečítať aktuálne informácie a pokyny riaditeľa SŠUP RNDr. Petra Michálika k ďalšiemu priebehu školského roka. /files/1586421702_Mili-studenti.docx

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TUK 2020

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa tento rok nebude konať oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže za účasti verejnosti. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou prebehlo v týchto dňoch, čaká sa už len na výsledky internetového …

OZNAM RIADITEĽA SŠUP

Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia! Kliknutím na tento odkaz /files/1585205537_list-R.docx si môžete prečítať aktuálne oznamy a informácie od riaditeľa SŠUP RNDr. Petra Michálika

NOVÉ USMERNENIE ZO DŇA 24.3.2020

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 oznámil minister školstva B. Grohling, že školy ostávajú zatvorené až do odvolania. V tomto prípade došlo aj k zmene termínov …

ZMENA TERMÍNU TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktorým sa presúvajú aj termíny konania prijímacích skúšok …

OZNAM PRE ŠTUDENTOV!

Vážení študenti! V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 Vám …

AKTUÁLNE USMERNENIE VEDENIA SŠUP – 13.3.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! V nasledujúcom odkaze si prečítajte aktuálne usmernenie vedenia SŠUP Hodruša – Hámre k epidemiologickej situácii na Slovensku ku dňu 13. 3. 2020. Kliknite tu – /files/1584091082_USMERNENIE-VEDENIA-SSUP-c.3.docx

MIMORIADNA SPRÁVA – PRERUŠENÉ VYUČOVANIE

Vážení rodičia, milí žiaci! V priloženom súbore si môžete prečítať mimoriadne usmernenie vedenia SŠUP Hodruša – Hámre k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku. Kliknite na tento odkaz /files/1584091387_USMERNENIE-VEDENIA-SSUP-V-1-.docx

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že talentové skúšky pre prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia dňa 3. apríla 2020. kliknutím na tento súbor si môžete …

LYŽIARSKY KURZ 2020

Počas tohto týždňa absolvovali naši druháci povinný lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Salamandra resort. Aj napriek tomu, že prvé dva dni nám počasie neprialo, a podmienky na lyžovanie boli trochu …

ERAZMUS+

 Aj v tomto roku organizujeme spoločné projekty Erasmus+ s našou partnerskou školou SSUŠ AVE Art Ostrava. Prvý výmenný pobyt študentov z Moravy sa blíži pomaly ku koncu. Tentokrát sa zamerali …

ŠKOLSKÝ PLES 2020

31. január nebol len deň, kedy sme našim žiakom odovzdalli polročné vysvedčenia, ale bol to aj deň, kedy sa opäť po roku stretli absolventi školy, my, súčasní, ale takisto naši …

GRAFICI NA PRAXI

Grafický ateliér patrí medzi tie najaktívnejšie, stále niečo nové vyrábajú, vymýšľajú, no a samozrejme, chcú sa s tým aj pochváliť.

RTVS V NAŠICH DIELŇACH

Ešte v januári sa zastavili v našej škole kameramani z RTVS, aby nakrútili zaujímavé zábery pri práci našich remeselníkov. Chlapci, kováči, sa predviedli s ťažkým kováčskym kladivom pri vyhni, dievčatá, …

VERNISÁŽ UMELECKÉ REMESLO

Dňa 23. januára sa uskutočnila slávnostná vernisáž k našej najobľúbenejšej výstave Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. V Thurzovom dome na námestí v Banskej Bystrici sa stretlo veľa pozvaných hostí, …

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

15. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Jakub Adamkovič (2.A). Vo svojej kategórii zvíťazil, a tak postúpil do krajského kola. Blahoželáme!

VERNISÁŽ UMELECKÉ REMESLO

SŠUP v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici organizuje v poradí už 10. výstavu pod názvom “Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť”. Otvorenie výstavy bude 23.1. 2020 o 16.00 …

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2020

Radi by sme Vám dali do pozornosti, už tradičnú, Valentínsku kvapku krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci aj s našou školou. Odber krvi sa uskutoční dňa 6. februára …

ŠKOLSKÝ PLES 2020

Priatelia, kamaráti! S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že náš tradičný školský ples sa bude konať 31.1.2020 o 19:00 v školskej jedálni. Poplatok za osobu je 15 eur, pričom je v …

TALENT-UMENIE-KUMŠT 2020

Dávame do pozornosti, že aj tento rok organizuje naša škola v spolupráci s MŠ VVaŠ SR výtvarnú súťaž “TUK” Talent, umenie, kumšt, ktorá je určená pre talentované deti, ktoré navštevujú …

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že talentové skúšky na Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch sa budú konať 3. apríla 2020. Talentové skúšky sa budú konať v …

AKTUÁLNE HODNOTENIE ŠKOLY

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch sa tak ako v predchádzajúcich rokoch umiestnila na popredných miestach medzi najlepšie hodnotenými školami a v rámci Banskobystrického kraja medzi strednými školami bola hodnotená ako druhá, najlepšie hodnotená …

PROJEKT LIVEART ERASMUS OSTRAVA

Tak už sa to chystá! Pomaly sa pripravujeme na privítanie žiakov z našej partnerskej školy AveArt Ostrava. V rámci projektu “Umelecké techniky” privítame na našej škole 6 žiakov z Ostravy …

SÚŤAŽ

Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Tá trieda, ktorá podľa poroty bude najkrajšia, získa poukaz na neskúšanie. Vyhlásenie výsledkov bude 20. 12. 2019. 

VERNISÁŽ NAŠEJ FOTOGRAFKY

Minulý týždeň sa konala slávnostná vernisáž k autorskej výstave fotografií našej žiačky Elizabeth Gálovej z 2.A triedy. Zapojila sa do vzdelávacieho programu Priestor pre rozvoj a vďaka tomu sa jej …

GRAFICI NA PRAXI

Naši grafici prichádzajú neustále s niečim novým a kreatívnym. Tentokrát sa popasovali s potlačou na fľaše. Na prvý pohľad jednoduché, no určite náročné na prípravu a aj samotné lepenie. Ale …

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 4.B

29. 11. 2019, piatok a neobyčajný deň pre našich maturantov. Práve v tento deň obdržali od pána riaditeľa svoje zelené stužky nádeje. Bol to naozaj krásny večer plný emócií, radosti, …

IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

Posledná novembrová streda patrila našim prvákom. Tretiaci im zorganizovali tradičnú imatrikulačnú slávnosť, ktorou ich prijali do cechu umelcov. Nebolo to však zadarmo. Samozrejme, museli preukázať svoje schopnosti a talent pri …

TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 3.A

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 3.A sa bude konať v piatok 22. 11. 2019 o 12:00 v 3.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, …

TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 2.A

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 2. A triedy sa uskutoční v piatok 22. 11. 2019 o 12:00 v 2. A triede. Účasť rodičov je povinná, v …

HODINA DEŤOM

Aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá sa sústreďuje na pomoc deťom a mladým na Slovensku. Zbierka prebiehala 14. 11. 2019. Našim dobrovoľníčkam sa podarilo vyzbierať …

OLYMPIÁDY – CUDZIE JAZYKY

Dňa 11.11.2019 sa na našej škole konal 30. ročník Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 14 žiakov (2 za nemecký a 12 za anglický jazyk), ktorí preukázali svoje vedomosti …

TERAZ DAJTE SLOVO NÁM

Dňa 7.11.2019 sme si štvrtkové upršané popoludnie spríjemnili po svojom. Členovia žiackej rady Patrícia Valkárová a Sabína Murínová z 1.A boli pozvané na workshop pod názvom ,,Teraz dajte slovo nám“ pod …

ŽIACKA RADA SŠUP

Novinkou tohto školského roka je aj zriadenie žiackej rady na našej škole. Pod vedením profesorky Mgr. Plechlovej sa pár vybraných žiakov zúčastňuje na skvalitnení žiackeho života. Predsedníčkou tejto rady je …

VYSTAVOVALI SME V CHORVÁTSKU

Súkromná škola umelckého priemyslu spolupracuje s Podunajským múzeom v Komárne už niekoľko rokov. Už nejaký čas vystavujú naše práce, naposledy repliku avarského vojaka. Tentokrát toto múzeum zorganizovalo výstavu v chorvátskom …

AUTORSKÉ KNIHY NAŠICH GRAFIKOV

Študenti propagačnej grafiky pracovali na hodinách praxe na svojich autorských knihách. Pod vedením Mgr. art Holodovej sa im podarili naozaj krásne diela. Posúďte sami v priloženej fotogalérii.

MLADÝ TVORCA 2019

Milí priatelia, počas týchto dní nás môžete prísť navštíviť na 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl, ktorá sa koná dnes (5.11.) a zajtra (6.11.) v prietoroch Agrokomplexu v Nitre. …

PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL

Vážení rodičia, milí žiaci! Srdečne Vás pozývame na prezentáciu stredných škôl žarnovického okresu, ktorá sa uskutoční dňa 19. 11. 2019 v čase od 9:30 – 16:00 v priestoroch Strednej odbornej …

VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SŠUP

Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľ SŠUP RNDr. Michálik udeľuje riadieľské voľno na dni 28. a 29. 10. 2019 (pondelok, utorok). Od 30. do 31. 10. 2019 (streda, štvrtok) sú jesenné …

NAPÍSALI O NÁS!

Prostredníctvom nášho “dospeláka” Lukáša Ľalíka sa Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre zapojila do kampane spopularizovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. O našom externom študentovi vyšiel článok v internetovom denníku SME, ktorý je súčasťou tejto …

INSPIRATION IN US

Tento anglický názov presne vystihuje výstavu, ktorú zorganizovali naše dve kolegyne – Mgr. Miška Forgáčová a Mgr. Janka Búriová, ktoré vyšli na svetlo sveta so svojimi krásnymi umeleckými dielami. Slávnostné …

HONTIANSKE INŠPIRÁCIE

Posledný septembrový týždeň absolvovali naši dvaja šikovní výtvarníci veľmi zaujímavé podujatie. Benjamín Papánek (4.A) a Nikolas Žilovec (3.A) sa zúčastnili na Hontianskych inšpiráciách, kde sa stretli s profesionálnymi maliarmi a …

VÝSTAVA – UMELECKÉ REMESLO

18. septembra 2019 sme slávnostne otvárali našu obľúbenú, putovnú výstavu, Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, v Horehronskom múzeu v Brezne. Nadšencov umenia bolo aj tentokrát neúrekom, čomu sa veľmi …

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

Milí priatelia,opäť sa na Vás obraciame s prosbou zapojiť sa do akcie Študentská kvapka krvi,ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Odber krvi sa uskutoční v priestoroch našej školy …

TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 1.A

Vážení rodičia,oznamujeme Vám,že triedna schôdza rodičov žiakov 1.A triedy sa uskutoční dňa 11.10.2019 o 12:00 v 1.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti,prosím,konraktujte triednu profesorku Mgr. Forgáčovú

VIDEOPREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia! V nasledujúcom linku môžete nazrieť do našej novej videoprezentácie školy, ktorá je modernejšia, výstižnejšia a bola prezentovaná na konferencii v Bratislave https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/2452391535043667/

VYNIKAJÚCI ÚSPECH NAŠEJ ŠKOLY!

Súkromná škola umeleckého priemyslu sa dňa 23.9.2019 zúčastnila otváracej konferencie k Európskemu týždňu odborných zručností pod názvom “Budúcnosť vzdelávania pre trh práce”. Konferencia sa konala v hoteli Austria tred v …

TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 4.A

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 4. A triedy sa uskutoční dňa 27. 9. 2019 o 12:00 hod. v 4.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade …

DNI MESTA V ŽARNOVICI

Milí žiaci, rodičia a priatelia! Zajtra, 6. 9. 2019, si môžete prísť pozrieť prezentáciu, výrobky a prácu našich študentov na Dni mesta Žarnovica. Počas dňa budú študenti praktizovať ukážky, najmä …

HEFAISTON 2019

Už každoročne patrí koniec augusta medzinárodnému kováčskemu stretnutiu na českom Helfštýne. Naša školská výprava pod vedením Ing. Zliechovca opäť zaujala všetkých nadšencov železa. Svoje silné ruky a umelecký talent predviedli …

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

V pondelok, 2. septembra 2019, sa opäť otvorili brány našej školy, ktorá okrem vylepšených priestorov a vybavenia, zmenila aj svoj názov. Od 1. 9. 2019 používame názov Súkromná škola umeleckého …

PONUKA ZAMESTNANIA

Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši – Hámroch hľadá nových zamestnancov na pozíciu učiteľa/učiteľov odborných predmetov v študijných odboroch propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, fotografický dizajn. Požadované kvalifikačné predpoklady:- vysokoškolské vzdelanie …

PONUKA ŠTÚDIA

Naša škola Vám ponúka jedinečnú príležitosť získať Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je platné na celom území SR a vďaka nemu si môžete otvoriť remeselne viazanú …

PONUKA ZAMESTNANIA

Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši – Hámroch hľadá nových zamestnancov na pozíciu učiteľa/učiteľov odborných predmetov v študijných odboroch propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, fotografický dizajn. Požadované kvalifikačné predpoklady: – vysokoškolské …

PONUKA KURZU ZLATNÍK – KLENOTNÍK

Naša škola Vám ponúka jedinečnú príležitosť získať Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je platné na celom území SR a vďaka nemu si môžete otvoriť remeselne viazanú …

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2018/2019

27. júna si naši žiaci poslednýkrát v tomto školskom roku vypočuli zvuk školského zvončeka. Triedni učitelia im odovzdali vysvedčenia, pochvaly, ale aj pokarhania. Pán riaditeľ spolu so zástupcami potom ocenili …

UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA NA PODZÁMČÍ

Posledný školský deň sa niesol v znamení dobrej nálady, zábavy a spoločného stretnutia všetkých zamestnancov našej školy. Veď predsa, nielen žiaci sa tešili na posledný zvuk školského zvončeka. Celý deň …

OZNAM

Novelou školského zákona od 01. 09. 2019 sa Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši – Hámroch stane Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch. 

LETNÉ PRÁZDNINY

A už je to tu! Koniec školským povinnostiam, písomkám, skúšaniu. Každý z nás si zaslúži oddych po dlhom školskom roku. Preto Vám prajeme krásne, slnečné, ale hlavne veselé 2 mesiace …

ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY 2019

Sedem študentiek pomaturitného nadstavbového štúdia ukončilo svoje trojročné pôsobenie absolventskou skúškou. Tá sa konala minulý týždeň a všetky dievčatá ju zvládli veľmi dobre. A tak si odnášajú titul – diplomovaný …

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2019

Minulý piatok sa uskutočnili záverečné skúšky externého štúdia v odbore Zlatník – klenotník. Štúdium ukončilo 13 študentov, ktorým srdečne blahoželáme.

SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Aj tento rok sa naši grafici zapojili do obľúbenej celoslovenskej súťaže Szabóov grafický Lučenec. Každoročne sa naši študenti objavujú na popredných miestach a ani tento ročník nebol iný. Natália Štrbová …

PLAVECKÝ KURZ 2019

Naši prváci si svoje plavecké zručnosti upevňovali a zdokonaľovali v Štúrove. Počasie bolo naozaj ukážkové, a tak pohyb vo vode bol nevyhnutný. Okrem plaveckých pretekov na záver kurzu si prváci …

PLENÉR 2019

Žiaci druhého ročníka absolvovali povinný kurz Plenér, čiže maľbu v prírode. Spolu s prvákmi, ktorí tam mali plavecký kurz, sa vybrali do Štúrova. Pod odborným vedením Mgr. Forgáčovej sa venovali …

KOŽAZ 2019

Druhý júnový týždeň je už tradične venovaný povinným kurzom žiakov jednotlivých ročníkov. Naši tretiaci musia absolvovať Kurz ochrany života a zdravia, tzv. KOŽAZ. Pod vedením Ing. Žiakoviča a Mgr. Volentierovej …

VYHODNOTENIE AMFO 2019

6. júna 2019 sa vo Zvolene konalo slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže AMFO 2019, na ktorom si prevzali diplom a ocenenie aj dve naše študentky. V krajskom kole v kategórii do …

LÚČENIE NAŠICH MATURANTOV

Minulý týždeň (20. – 24.5. 2019) bol pre našich maturantov tým posledným na našej škole. Od pondelka do štvrtka uplatňovali svoje vedomosti a zručnosti pri ústnej forme maturitných skúšok, no …

HISTORICKÉ REMESLO POD TATRAMI

Naša putovná výstava, Historické remeslo od praveku po súčasnosť, tentokrát zakotvila pod Tatrami. V Podtatranskom múzeu v Poprade sme slávnostnou vernisážou otvorili dvere do minulosti práve 18. mája 2019. Návštevníkov …

ŠTUDENTSKÝ ŠPERK ROKA 2019

V pondelok, 13. mája 2019, sa konala slávnostná vernisáž k medzinárodnej výstave šperkov a zlatníckeho remesla, ktorej súčasťou bolo aj vyhodnotenie súťaže Študentský šperk roka 2019. V hre sme mali …

CELOSLOVENSKÉ KOLO SOČ

25. apríla 2019 sa konalo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Košiciach, kde sme mali svoje zastúpenie aj my vďaka maturantke Anete Sadyovej. Jej Prievidzké filigránové gombíky zaujali porotu natoľko, …

INTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY

V dňoch 21. – 23. mája 2019 sa uskutoční na našej škole interná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov a z odborných predmetov. Našim štvrtákom …

TRIEDNA SCHÔDZA 3.B

Vážení rodičia,oznamujeme vám,že triedna schôdza rodičov žiakov 3.B triedy sa uskutoční dňa 17.mája 2019 od 11:00. V prípade neúčasti,prosím,kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Volentierovú.

TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 2.A

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 2. A triedy sa uskutoční dňa 3. 5. 2019 (piatok) o 12:00 v 2.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade …

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ

Dňa 26. apríla sa na pôde Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši – Hámroch konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení celoslovenskej výtvarnej súťaže “Talent – umenie- kumšt” 2019. Pozvanie …

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE “TUK” 2019

Vážení rodiačia, milí žiaci, priatelia! Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent – umenie – kumšt 2019, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla (piatok) v …

TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 1.A

Vážení rodiačia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 1. A triedy sa uskutoční dňa 25. 4. 2019 o 12:00 v 1. A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade …

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia, milí žiaci! Veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 18. 4. 2019 (štvrtok) a končia sa 23. 4. 2019 (utorok). Vyučovanie začína 24. 4. 2019 (stredu). Prajeme Vám veselé a …

KRAJSKÉ KOLO SOČ 2019

Minulý piatok sa víťazi nášho, školského kola SOČ zúčastnili toho krajského. Aneta Sadyová (4.B) reprezentovala našu školu v kategórii Kultúra a umenie s Prievidzkými Filigránovými gombíkmi. Svojou prácou aj prezentáciou …

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 (utorok) v čase od 8:00 – …

2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že 2. kolo talentových skúšok sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 (utorok) v priestoroch budovy Súkromnej strednej umeleckej školy. Prezentácia žiakov začína o 7:30. …