ZAMESTNANCI

RIADITEĽSKÝ ÚSEK

RNDr. Peter Michálik – riaditeľ školy
Iveta Suchá – sekretárka
Emília Štullerová – personalistka, mzdová účtovníčka

TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Dušan Zliechovec – zástupca riaditeľa pre TEÚ
Janka Zacharovská – účtovníčka, ekonómka
František Lichner – technický zamestnanec
Vladimír Štuller – technický zamestnanec
Milan Tencer – údržbár
Vlasta Tošalová – upratovačka
Marianna Pacalajová – upratovačka
Renata Petrášová – upratovačka

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

Ing. Jozef Kotora – zástupca riaditeľa pre TV
Mgr. Dana Kmeťová – učiteľka
Ing. Urban Žiakovič – učiteľ
Mgr. Ivana Danková – učiteľka
Mgr. Jana Búriová – učiteľka
Mgr. Michaela Forgáčová – učiteľka
Ing. Mária Čákovská Pánová – učiteľka
Mgr. Terézia Ballayová – učiteľka
Mgr. Lenka Pánová – učiteľka
Mgr. Stanislava Micháliková – učiteľka
Mgr. Viera Parničanová – učiteľka
Mgr. Art. Ľudmila Szybková – učiteľka
Mgr. Eva Polcová – učiteľka

 

REMESELNÁ PRAX

Mgr. Ľuboš Debnár
Mgr. Alexandra Ďurčová

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Ján Galeta – hlavný vychovávateľ školského internátu
Bc. Eva Debnárová – vychovávateľka
Mária Tužinská – vychovávateľka
Zuzana Riapošová – vychovávateľka
Mgr. František Bernáth – vychovávateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Oľga Suchá – vedúca ŠJ
Filoména Beniaková – kuchárka
Ľuboš Valenta – kuchár
Anna Ďurčová – pomocná kuchárka
Katarína Kozáková – pomocná kuchárka
Jana Kováčová – administratívna pracovníčka