Projekty

Umenie 2021
Projekt “Umenie” vznikol v nadväznosti na prínosné výsledky a výstupy projektu “Live Art I. a II.” realizovaných...
Srdcom TRAdičné K2 Erasmus+
2020-1-SK01-KA229-078273_1 Názov projektu “Srdcom tradičné” vznikol v kontexte viacerých...
Umělecké techniky K1 Erasmus+
V školskom roku 2019/2020 škola Ave Art Ostrava realizovala projekt programu Erasmus+ vedený pod názvom...
LiveArt II. K2 Erasmus+
2019-1-Sk01-KA229-061337_2 Našim cieľom v projekte bolo spoločne so školou v Ave Art v Ostrave zvýšiť...
Zmluvy
Zmluva 2019-1-CZ01-KA229-061337_2 Príloha 2019-1-CZ01-KA229-061337_2
Nové umělecké techniky K1 ERASMUS+
2017-1-CZ01-KA116-034495 7 vybraných žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy AVE ART Ostrava sa od...
LiveArt K2 Erasmus+
2017-1-SK01-KA219-035318 Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov, je financovaný z prostriedkov...