Organizácia šk. roku 2023/24

1.1 Vyučovanie – prázdniny

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2023, vyučovanie sa začína 4. septembra 2023
(pondelok) a končí sa 31. januára 2024 (streda).
Druhý polrok sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024:

Jesenné prázdniny  30. 10. 2023 – 31. 10. 2023
Vianočné prázdniny 23. 12. 2023 – 7. 1. 2024
Jarné prázdniny 19. 2. 2024 – 23. 2. 2024
Veľkonočné prázdniny 28. 3. 2024 – 2. 4. 2024
Letné prázdniny 1. 7. 2024 – 1. 9. 2024

Ďalšie dni voľna:
15. september 2023 (piatok)
17. november 2023 (piatok)
1. máj 2024 (streda)
8. máj 2024 (streda)

1.2 Klasifikačné porady

22. november 2023 priebežné hodnotenie
29. január 2024 klasifikácia I. polrok
17. apríl 2024 priebežné hodnotenie 1.- 3. r
18. apríl 2024 klasifikácia II. polrok 4. A
9. máj 2024 klasifikácia II. polrok 3. N
24. jún 2024 klasifikácia II. polrok 1. – 3. r

1.3 Prijímacie skúšky

29. apríl 2024 overenie zručnosti a talentu – 1.termín
(v prípade potreby aj 30. apríl  (2024)
9. máj 2024 overenie zručnosti a talentu – 2.termín
(v prípade potreby aj 10. máj 2024)
18. jún 2024 ďalší termín TS
21. august 2024 prijímanie do vyšších ročníkov

1.4 Maturitné skúšky

12. marec 2024 EČ a PFIČ – slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2024 EČ a PFIČ – anglický jazyk
14. marec 2024 EČ a PFIČ – matematika

9. apríl – 12. apríl 2024 náhradný termín EČ a PFIČ
19. apríl – 17. máj 2024 praktická časť OZ – 4.A
20. máj – 24. máj 2024 študijné voľno
27. máj – 31. máj 2024 ústna časť MS

1. 5 Absolventská skúška

13. máj – 7. jún 2024 praktická časť
10. jún – 12. jún 2024 študijné voľno
13. jún – 14. jún 2024 obhajoby prác, absolventská skúška
 

1.6 Povinné kurzy

február 2024 – Lyžiarsky kurz – 2. A
27. máj -31. máj 2024 Súvislá odborná prax – 2. A, 3. A, 1. N
jún 2024 – Klauzúrna práca – 1. A, 2. A, 3. A a 1. N
17. jún – 21. jún 2024 – KOŽAZ, kurz na ochranu života a zdravia – 3. A
17. jún – 21. jún 2024 – Plenét, krajinársky kurz – 2. A
17. jún – 21. jún 2024 – Plavecký kurz – 1. A