INŠTITÚT VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI, s.r.o.

zriaďovateľ škôl umeleckého priemyslu

inštitút vzdelávania a starostlivosti logo