Triedy

1.A

Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Danková

– Fotografický dizajn
– Grafický dizajn
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

2.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Búriová

– Grafický dizaj
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

3.A

Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Pánová

– Fotografický dizajn
– Grafický dizajn
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

4.A

Triedny učiteľ: Ing. Urban Žiakovič

– Grafický dizajn
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Umelecké zámočníctvo a kováčstvo

1. N

Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Forgáčová

– Grafika vizuálnych komunikácií

3. N

Triedny učiteľ: Ing. Mária Čákovská-Pánová

– Grafika vizuálnych komunikácií