USMERNENIE RIADITEĽA K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Vážení rodičia, milí žiaci, prečítajte si usmernenie riaditeľa SŠUP Hodruša-Hámre k aktuálnej situácii na Slovensku v spojení s epidemiológiou. /files/1583938795_Usmernenie-riaditela-SSUP.docx