TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že talentové skúšky pre prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia dňa 3. apríla 2020. kliknutím na tento súbor si môžete pozrieť kritériá pre úspešné absolvovanie talentových skúšok. Tešíme sa na Vás! /files/1583422165_kriteria.pdf