NOVÉ USMERNENIE ZO DŇA 24.3.2020

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 oznámil minister školstva B. Grohling, že školy ostávajú zatvorené až do odvolania. V tomto prípade došlo aj k zmene termínov zápisov, prijímacích, talentových skúšok, maturít a testovania 9. https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  – pre školský rok 2019/2020 sa ruší externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Ústna forma internej časti MS sa uskutoční do 2 týždňov od začiatku výučby, najneskôr do 30. júna.  – vyučovanie aj naďalej prebieha dištančnou formou, preto je potrebné sledovať edupage, resp. elektronickú komunikáciu, ktorú ste si s vyučujúcimi dohodli. – všetky informácie ohľadom termínov, ale aj pomocné materiály získate na webovej stránke – www.ucimenadialku.sk, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva SR. Veríme, že túto neštandardnú situáciu všetci zvládneme čo najlepšie a ukončíme školský rok 30.júna. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia!