AUTORSKÉ KNIHY NAŠICH GRAFIKOV

Študenti propagačnej grafiky pracovali na hodinách praxe na svojich autorských knihách. Pod vedením Mgr. art Holodovej sa im podarili naozaj krásne diela. Posúďte sami v priloženej fotogalérii.