INFORMÁCIE – ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2020

Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určuje termíny a organizáciu záverečných skúšok  v stredných školách určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia záverečných skúšok učebného odboru Zlatník –klenotník. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu: /files/1588785606_Skupiny-hodnetenych-predmetov-Zaverecna-skuska-2020.docx Zároveň Vás chceme upozorniť na dôležité termíny: /files/1588785710_terminy-zaverecne-skusky.docx