PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! kliknutím na tento odkaz si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacích skúškach a upravené kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 /files/1588785343_Oznam-Informacie-o-prijimacich-skuskach.docx