KLAUZÚRNE PRÁCE

Milí študenti, oznamujeme Vám, že tento školský rok 2019/2020 sa klauzúrne práce budú konať DIŠTANČNE v dňoch 8. – 12.6.2020. Odborní garanti jednotlivých študijných odborov budú bližšie kontaktovať žiakov mailom. Priame dištančné vzdelávanie v tento týždeň neprebieha. Absolvovanie klauzúrnych prác je podmienkou klasifikácie z profilového predmetu.