USMERNENIE RIADITEĽA K PREVÁDZKE A REŽIMU V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Vážení rodičia, milí žiaci! Žiadame Vás, aby ste si preštudovali nasledujúci dokument – usmernenie riaditeľa SŠUP k prevádzke a vnútornému režimu v školských zariadeniach počas nasledujúceho obdobia, ktoré je povinné pre všetkých žiakov a zamestancov. /files/1598271896_Usmernenie-riaditela.docx