ŽIACKA RADA SŠUP

Novinkou tohto školského roka je aj zriadenie žiackej rady na našej škole. Pod vedením profesorky Mgr. Plechlovej sa pár vybraných žiakov zúčastňuje na skvalitnení žiackeho života. Predsedníčkou tejto rady je Patrícia Valkárová a podpredsedníčkou je Sabína Murínová (obe z 1.A). Ostatní členovia sú: Jakub Adamkovič, Elizabeth Galová (2.A), Mário Majerčák, Pavol Kružlic, Elizabeth Vojteková (3.A)