OLYMPIÁDY – CUDZIE JAZYKY

Dňa 11.11.2019 sa na našej škole konal 30. ročník Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 14 žiakov (2 za nemecký a 12 za anglický jazyk), ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

Výsledky sú nasledovné:

Anglický jazyk:

1. miesto  – Jakub Adamkovič (II.A)- ktorý bude reprezentovať našu školu v okresnom kole.
2. miesto – Pavol Kružlic (III.A)- ktorý bude reprezentovať našu školu v okresnom kole.
3. miesto  – Simona Dedečková- (I.A), Viktória Sendžová- (II.A)  

Nemecký jazyk:
1. miesto  –  Sarah Horná (III.A), ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole
2. miesto –   Bianka Milová – (III.A), ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, želáme veľa úspechov v štúdiu cudzích jazykov a tešíme sa na ďalšie ročníky. 

Mgr. Miroslava Plechlová

OLYMPIÁDA ANJ, NEJ