Ukončenie školského roka 2023/2024

Organizácia vyučovania v posledný vyučovací týždeň bude nasledovná:

V pondelok a utorok budú triednické hodiny, žiaci budú odovzdávať učebnice….

V stredu 26. júna 2024 bude slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024 o 9.00 hod. pred budovou školy, následne budú žiakom odovzdané vysvedčenia.

Vo štvrtok 27. a v piatok 28. júna bude voľno udelené riaditeľom školy.

Prajeme pekné leto a krásne prázdniny!