2 kolo talentových skúšok

Druhé kolo talentových skúšok sa uskutoční dňa 18.6.2024 v priestoroch školy o 9.00 hod.

Zároveň bude prebiehať aj zápis prijatých žiakov.