Zverejnenie výsledkov talentových skúšok

Zoznam prijatých žiakov po 1. kole talentových skúšok – podľa kódu

1. 11AW5  

2. 53KC1  

3. 26TK1  

4. 49KX8  

5. 13FY5  

6. 62CT9  

7. 76ME9  

8. 46MD3  

9. 35HL2  

10. 32TX3  

11. 24GB6  

12. 25CW4  

13. 56EX8  

14. 23XM4  

15. 21XK5  

16. 76TB1  

17. 52CD5  

18. 91JL9  

19. 92SG2  

20. 25RZ3  

21. 98FS2

Žiadame Vás o zaslanie podpísaného tlačiva “Potvrdenie o nastúpení na štúdium” najneskôr do 22.mája 2024 mailom alebo cez edupage.