II. Kolo talentových skúšok

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že druhý termín talentových skúšok sa uskutoční vo štvrtok 9. mája 2024 od 8:00 do 14:00 hod.  v priestoroch školy. Bližšie informácie aj s pozvánkou boli zaslané zákonným zástupcom cez EduPage