I. Kolo talentových skúšok.

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že prvý termín talentových skúšok sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2024 od 8:00 do 14:00 hod.  v priestoroch školy. Bližšie informácie aj s pozvánkou budú zaslané zákonným zástupcom cez EduPage.