Triedne schôdze

Triedne schôdze 1.A, 2.A, 3.A a 4.A sa uskutočnia 20.10.2023 od 12:30- 15:00 hod. Okrem triednych učiteľov budú k dispozícii aj ostatní vyučujúci a vychovávatelia školského internátu.