SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK.R.2022/23

Milí žiaci, milí rodičia! Dňa 29.6.2023 sa o 9:00 pred budovou školy uskutoční slávnostné ukončenie šk.r. 2022/23. Všetkým už vopred prajeme krásne prázdniny!