VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK PRE ŠK.ROK 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci.  Kliknutím na odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). Rozhodnutia o prijatí a informácie ohľadom zápisu obdržíte  poštou v najbližších dňoch. Najneskôr do 26.5.2023 informujte školu o nastúpení/  nenastúpení žiaka na štúdium prostredníctvom tlačiva,  ktoré ste obdržali, prípadne cez EDUPAGE školy. Príloha tu: /files/1684433378_vysledky-talentovych-skusok-23.docx