KRITÉRIÁ NA TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023

Vážení uchádzači! V prílohe nájdete kritériá na talentové skúšky do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024.   /files/1669205219_kriteria-na-talentovky-23-24.pdf