SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2021/2022

Dňa 30.6.2022 sa na školskom dvore ráno o 8:00 uskotoční slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022. Touto cestou by sme radi zagratulovali všetkým našim študentom, ktorí akoukoľvek formou reprezentovali školu na rôznych súťažiach či podujatiach a taktiež všetkým žiakom, ktorí úspešne absolvovali tento rok.  Tešíme sa na nový, pevne dúfame, že minimálne rovnako úspešný školský rok 2022/2023.