VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK I. KOLO

Vážení rodičia, milí žiaci.  Kliknutím na odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). Rozhodnutia o prijatí ste obdržali poštou. Najneskôr do 23.5. informujte školu o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium prostredníctvom tlačiva , ktoré ste obdržali spolu s rozhodnutím o prijatí, prípadne cez EDUPAGE školy. Príloha: /files/1652857106_Zoznam-prijatych-ziakov-TS.doc