URČENIE POČTU ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA A TALENTOVÉ SKÚŠKY

Vážení uchádzači! V prílohe nájdete základné informácie o určení počtu žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023 a taktiež termín konania talentových skúšok. /files/1648719560_Urcenie-poctu-ziakov.docx