“SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2”

Vážení študenti! Aj v druhom polroku školského roka 2021/2022 bude prebiehať v rámci projektu spolu úspešnejší doučovanie s cieľom vytvoriť podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov na hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.Vlastná realizácia projektu „Spolu úspešnejší 2“ bude v priebehu mesiacov január až jún 2022.