DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE OD 13.12.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa od 13.12. 2021 do 17.12. 2021 pokračuje na našej škole v dištančnej forme vyučovania tak, ako tomu bolo aj tento týždeň. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu. Od 18. 12. 2021 do 9. 1. 2022 budú vianočné prázdniny. Vyučovanie začína 10. 1. 2022. O forme vyučovania Vás budem včas informovať.   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy.