NAJNOVŠIE INFORMÁCIE O TRIEDE 1.A

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom bude trieda 1.A v karanténe len od 13.10. 2021 do 15.10.2021. V tieto dni budú žiaci vzdelávaní dištančnou formou. Od pondelka 18.10.2021 nastúpia späť na prezenčné vzdelávanie. Žiaci 1. A ubytovaní v školskom internáte sa môžu ubytovať už v nedeľu 17.10.2021. Podmienkou ukončenia karantény a nástupu do školy je však negatívny PCR, ktorým sa musia preukázať tak pri vstupe do internátu ako aj školy. Taktiež žiadame ostatných žiakov, aby využili možnosť samotestovania AG testami, ktoré sme im v prechádzajúcom období odovzdali. Škola disponuje ďalšími sadami testov, ktoré si môžu nahlásení rodičia a žiaci znovu vyzdvihnúť.   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy