OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 vo štvrtok o 9.00 hod. v areáli Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch. Ubytovať sa na školskom internáte bude možné už 1. septembra v stredu od 16.00 hod. Vstup na internát a do priestorov školy bude umožnený len žiakom, v prípade prvého ročníka len jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi. Žiaci pri nástupe do školy vypisujú tlačivo o bezpríznakovosti, dostupné na: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022?fbclid=IwAR3Oi2vjK7tbqhC2h0r_wsxP7ZVrzMNe5fYeMNA9czKpe9pdSmcbketWx-E   Potvrdenia o dochádzke do školy, preukážky na autobus, vlak a pod., bude možné vybaviť na sekretariáte školy už od 30. augusta 2021. Tešíme sa na Vás!