UKONČENIE ŠK. ROKA 2020/2021

Ukončenie šk. roka pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre