OZNAM ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/11901:1-A1810, určuje skupinu príbuzných predmetov, ktoré sa započítavajú do administratívneho hodnotenia absolventskej skúšky. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu: /files/1620826718_zoznam-hodnotenych-predmetov.docx Zároveň upozorňujeme študentov odboru GVK na niekoľko dôležitých termínov: /files/1620826734_terminy-GVK.docx