VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 5.5.2021

Vážení rodičia, milí žiaci! Dnes zasadala na našej škole prijímacia komisia a vyhodnotila talentové skúšky (prvý termín) pre  školský rok 2021/2022. Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). Odkaz na zoznam prijatých: /files/1620220146_Zoznam-prijatych-studentov.docx Rozhodnutia o prijatí budú rodičom poslané mailom spoločne s návratkou o záväznom nastúpení žiaka do školy. Originál rozhodnutia a zápisné materiály budú zaslané rodičom poštou.