ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM POZOR!

Talentové skúšky do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia 5. mája 2021 v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 14.00. Pozvánky pre záujemcom o štúdium a organizačné informácie boli zaslané poštou. Niektoré protiepidemiologické povinnosti sa však medzičasom zmenili, napr. už nie je potrebný negatívny test. Ďalšie informácie o zmenených opatreniach nájdete tu: https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-riaditelov-strednych-skol-k-podmienkam-pre-konanie-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly-v-roku-2021/?fbclid=IwAR2gPDeKUNMDTcLdokuP0WJ_8I9b1g3Oq20KCa6cKY_rLkxTBwypGYVjkaI    RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy