VYHODNOTENIE SÚŤAŽE “TUK 2021”

Aj tento rok naša škola v spolupráci s MŠVVaŠ SR organizovala výtvarnú súťaž „Talent Umenie Kumšt“. Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu prebehlo jej vyhodnotenie aj tento rok bez účasti verejnosti. Všetko potrebné sa dozviete vo videu v tomto odkaze: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/476925686949828 Víťazom a oceneným srdečne blahoželáme. A tešíme sa na ďalší ročník, dúfajme už prezenčne.