OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

  Budúci študenti, vážení rodičia, prihlášku na školu SŠUP Hodruša-Hámre môžete podať aj eletronickou formou prostredníctvom EduPage žiaka.  Návod na podanie prihlášky môžete nájsť v tomto linku: https://help.edupage.org/sk/u646    Tešíme sa na vás!