AKTUÁLNA INFORMÁCIU K VYUČOVANIU!

V zmysle usmernení Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je od 8. februára 2021 možný nástup do školy vo forme prezenčného vzdelávania pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl. Podmienkou nástupu je platný antigénový test. Avšak školské internáty nie je možné v danej situácii prevádzkovať. A keďže naša škola má väčšinu žiakov, a to nie len štvrtákov, zo širšieho okolia, resp. z celého územia SR, nie je možné zabezpečiť ani otvorenie školy. Preto vedenie školy upovedomuje žiakov končiacich ročníkov, že vzhľadom na hore uvedené podmienky, od 8. februára 2021 pokračujú žiaci v DIŠTANČNEJ FORME vyučovania. Ďalšia dôležitá informácia sa týka termínu jarných prázdnin. Tie budú v nezmenenom termíne, teda od 15. do 19. februára 2021, v tieto dni nebude ani dištančné vyučovanie. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP