OZNAM

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel človek blízky nielen našej škole, ale najmä našim srdciam, ktoré budú navždy uchovávať odkaz tohto veľkého, no pokorného muža. Odkaz radosti zo života, viery v lepšie ja, odkaz priateľstva a neúnavnej pomoci kolegom, žiakom, či komukoľvek inému. Mal odvahu robiť vždy aj nové veci, prekonávať starosti s úsmevom na perách. Áno, aj karhanie z jeho úst znelo skôr ako povzbudenie, pochvala znela ako pohladenie.   Budeš nám chýbať, nenahraditeľný Jožko Šály. Veríme, že si už v Božom náručí.