SRDCOM TRADIČNÉ!

   S radosťou Vám oznamujeme, že nám bol pre školský rok 2021/2022 schválený projekt spolufinancovaný z programu Európskej únie ERASMUS+! Projekt nesie názov “Srdcom TRAdičné” a vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Cieľom projektu je spoločne s našou partnerskou školu AveArt v Ostrave podporiť medzinárodnú – živú spoluprácu medzi inštitúciami a zároveň uchovávať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. V rámci dvoch výmenných študijných mobilít sa jedna skupina vybraných študentov v praxi zoznámi s tradičným postupom výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou a druhá na pôde našej školy v Hodruši-Hámroch získa zručnosti z odboru Cizelovanie – jemné ručné umelecké spracovanie kovu.  Projekt bude zavŕšený spoločnou výstavou prác vytvorených počas projektu s názov Srdcom tradičné.