VÝUČBA V ŠK.ROKU 2020/2021

Priebeh výučby po vianociach sa na základe aktuálnych usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky začína 11.1.2021 (pondelok). Výučba bude prebiehať dištančnou formou.Pozn.: Začíname párnym týždňom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.” Otázka maturitných skúšok sa vyriešila nasledovne: „Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.” O ďalších zmenách, termíne a podmienkach začiatku prezenčného vzdelávania Vás, drahí študenti, budeme včas informovať. Tešíme sa na Vás! 🙂