PROJEKT E+

S radosťou Vám oznamujeme, že našej škole bol aj v tomto školskom roku schválený projekt programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Cieľom projektu je uchovať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. Z toho je odvodený aj názov projektu, ktorý v sebe spája moderné prvky a tradíciu – Srdcom TRAdičné. V priebehu projektu sa uskutočnia podľa plánu projektu dve vzdelávacie stretnutia učiteľov a vybraných skupín študentov. Stretnutia budú orientované do dvoch oblastí odborného zamerania. Prvú oblasť tvoria tradičné postupy výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou. Druhú oblasť zahŕňa cizelovanie – jemné ručné umelecké opracovanie kovu. Zároveň sme sa ale stali aj projektovými partnermi pre projekt schválený našej partnerskej škole AveAre v Ostrave! Na realizáciu oboch projektov sa srdečne tešíme!