OCENENIA NAŠICH ŠTUDENTOV

Tento rok sa konal už 31. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, ktorú organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Do AMFA 2019 sa zapojilo niekoľko našich študentov, ktorí získali aj významné umiestnenia a ocenenia. Všetci ocenení postupujú do krajského kola. V kategórii do 16 rokov získala 3. miesto aj Čestné uznanie Elizabeth Gálová a 2. miesto si odniesla Alexandra Lepková (obe 1. A). V kategórii do 21 rokov sa zaskvela 1. miestom Vanesa Hrnková z 2. A. V tejto istej kategórii si odniesli ocenenia za 2. miesto Miška Kundráková (2. A), za 3. miesto vo farebnej fotografii Timea Selecká (2. A) a takisto získala 3. miesto, ale v čiernobielej fotografii, Elizabeth Vojteková (2. A). Tento rok sme mali zastúpenie aj v kategórii nad 21 rokov vďaka externému študentovi Milanovi Husnajovi, ktorý si odniesol 2. miesto. Všetkým blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. Všetky práce sú vystavené v Pohronskom osvetovom stredisku do 19. apríla.