MATURITNÉ SKÚŠKY 2019

Dňa 12. marca 2019 si naši maturanti otestujú svoje vedomosti v EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry a dňa 13. marca z cudzích jazykov. Držíme im palce, aby sa im táto prvá skúška podarila čo najlepšie. Študenti ostatných ročníkov majú počas týchto dní Cvičenie na ochranu života a zdravia.