NAŠI ÚSPEŠNÍ GRAFICI

Naši šikovní propagační grafici z 3.B triedy sa nedávno zúčastnili súťaže “Navrhni dizajn potlače na šálku”, ktorú organizovala spoločnosť Aso Vending s.r.o.. Do súťaže sme poslali 10 návrhov a z celkového počtu vyše 100 návrhov bolo vybratých do online hlasovania návrhov 6. Veľkým úspechom je to,že sa do to top 6 dostali aj 2 návrhy našich žiakov. Konkrétne sú to žiačky Karin Petrová a Veronika Bielaková, ktorým gratulujeme!
Zároveň Vám chceme dať do povedomia spomenuté online hlasovanie na https://asovending.sk/dizajn-potlace-pre-salku-hlasovanie/ , kde si môžete spomínané vybrané návrhy na šálku pozrieť a zároveň do 20.2.2019 zahlasovať a podporiť našich študentov. V našej galérii si môžete zase pozrieť všetky návrhy, ktoré boli zaslané do súťaže.
Mgr. art. Linda Holodová