TALENT-UMENIE-KUMŠT 2019

Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyhlasuje 14. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent – umenie – kumšt. Súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných a základných umeleckých škôl. Aj tento rok sa súťaží v 3 kategóriách: výtvarný návrh úžitkového alebo dekoratívneho predmetu, hotový výrobok a fotografia. Súťažné práce môžete zasielať na adresu školy spolu s vyplnenou návratkou, najneskôr do 4. februára 2019. Všetky informácie nájdete na plagáte vo fotogalérii. Tešíme sa na všetky zaslané práce.