VÝSTAVA IVANY ŠÁTEKOVEJ HEJTSLOVÁCI

Tak ako aj minulý školský rok, tak aj tento začali naši študenti návštevou Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Výber padol na výstavu Ivany Šátekovej pod názvom Hejtslováci, v ktorej reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu a slovenské „tradičné hodnoty“ ako xenofóbia, homofóbia, mizogýnia, šovinizmus, rasizmus či antisemitizmus. Autorka výstavy sa snaží nemoralizovať a nesúdiť, ale rôzne neduhy našej spoločnosti komentovať síce vážne, no s patričným nadhľadom a ironickým humorom. Mgr.art. Linda Holodová

Návšteva Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici – Ivana Šáteková “Hejtslováci”