DOBRÉ ŠKOLY V REGIÓNE

Vážení rodičia, milí deviataci! Mesto Žarnovica organizuje prezentáciu stredných škôl v tomto okrese, ktorej súčasťou bude aj naša škola. Práve tu máte výbornú príležitosť získať potrebné informácie ohľadom štúdia na našej škole, môžete si vyskúšať konkrétne remeslá alebo sa môžete opýtať na to, čo vás zaujíma. Prezentácia sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 od 11:00 – 17:00 v tanečnej sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Tešíme sa na stretnutie s Vami!