SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

28. júna sa v našej škole slávnostne ukončil školský rok a žiaci si prevzali nielen vysvedčenia, ale niektorí aj ocenenia či pochvali od triednych učiteľov alebo riaditeľa školy. Vo fotogalérii si môžete pozrieť,ktorí žiaci si svojou prácou a činnosťou počas školského roka zaslúžili odmenu od riaditeľa RNDr. Michálika. Na záver nám už nezostáva nič iné, len všetkým žiakom popriať veselé a dobrodružné prázdniny, no a našim pedagógom, vychovávateľom, majstrom, ale aj ostatným zamestnancom školy prajeme oddych, relax a načerpanie nových síl do školského roka 2018/2019. Hurá prázdniny!!!